AKTUÁLIS DOKUMENTUMOK ELÉRHETŐSÉG GYAKORI KÉRDÉSEK

usr:
pass:

Aktuális

Tisztelt Előfizetőnk!

Ezúton értesítjük Önöket arról, hogy a Kábelfix Kft. által biztosított internet előfizetői szerződésüket, 2023. július 1. fordulónappal az ACE Telecom Kft-re ruháztuk át.  Az új szolgáltatást az ACE Telecom Kft. fogja biztosítani, és 2023. július 1-től számlázni az Önök számára.  

Amennyiben az Ön szolgáltatásának folyamatosságához műszaki módosítás szükséges, június hónapban felvesszük Önnel a kapcsolatot, és a szükséges műszaki változtatásokat Önnel előre egyeztetve végezzük el. Ha az átállás műszaki változtatások nélkül véghez vihető, Önt külön nem keressük fel az átállás során.

Önöknek a szolgáltató személyének változásával kapcsolatban semmilyen tennivalójuk nem lesz, a szolgáltató-változás során szolgáltatásuk változatlan minőséggel fog tovább működni az Önök végpontján.

Az előfizetői jogviszonyuk változatlan tartalommal él tovább, azzal a megjegyzéssel, hogy a szolgáltató-változás időpontjától az ACE Telecom Kft. általános szerződési feltételei lesznek érvényesek a szolgáltatásukra. Az ACE Telecom Kft. vonatkozó általános szerződési feltételei elérhetőek a szolgáltató honlapján: https://acetelecom.hu/hu/aszf

A változás nem eredményezi a szerződés feltételeinek lényeges módosítását (mint a szolgáltatás igénybevételének feltételeit, minőségi célértékeket, árát).

Az új szolgáltató ügyfélszolgálatát július 1-től használhatják (belföldről díjmentesen, 0-24 hívható, 1248-as rövidített központi telefonszám). Addig természetesen állunk az Önök rendelkezésére, az ismert elérhetőségeinken.

Felhívjuk szíves figyelmüket arra is, hogy a szolgáltató személyében történő változás miatt Önök kizárólag akkor élhetnek az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 132. §-ában meghatározott felmondási jogukkal, amennyiben a módosítás Önök számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz: ebben az esetben az értesítéstől számított 15 napon belül további jogkövetkezmények nélkül mondhatják fel a határozott időtartamú előfizetői szerződést. Nem mondhatják fel azonban a határozott időtartamú előfizetői szerződést, ha azt a határozott időtartamból eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és jelen módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti.

Amennyiben további kérdésük merülne fel a fentiekkel kapcsolatban, úgy készséggel állunk rendelkezésükre ügyfélszolgálati elérhetőségeinken.

Vác, 2023. június 1.

Tisztelettel:

 

Kábelfix Kft.